På Akademiet tror vi på, at du er udstyret med Gudgivne talenter, som du skal gøre brug af for at udfylde en særlig plads og gøre en forskel i din verden.

Din mentor

Der er koblet en mentor på hvert felt, som til daglig beskæftiger sig med den pågældende branche. Det er mentorens opgave at varetage og planlægge den feltspecifikke undervisning. Mentoren vil give faglig sparring og coache dig i din udvikling mod individuelle mål. Mentorordningen giver dig udfordringer og erfaringer, da du vil blive kastet ud i real life opgaver sammen med mentoren. Samtidig får du et nyttigt netværk indenfor din branche, som er guld værd i en kommende karriere.

Se verden

Akademiet skal ud og se verden, hvor formålet er at få inspiration fra andre kulturer og undersøge, hvordan dit talent kan være med til at gøre en forskel i verden. En af rejserne vil gå til Israel, hvor du vil få indblik i en meget kompleks kultur både religiøst, politisk, kulturelt og samfundsmæssigt.

Talent, Tro og Karakter

Akademiet vil overordnet arbejde med tre områder hos den enkelte elev:

Talent ­— omhandler aktiviteter, som udvikler dine talenter inden for det specifikke felt. Målet er, at guide dig til en afklaring af HVAD du brænder for at bruge dine talenter til.

Tro — omhandler den indre drivkraft og forståelsen af det dybere formål med det, du drømmer om. Målet er, at skabe nogle rammer for dig, hvor Guds ånd arbejder i dig til en indre overbevisning om det store HVORFOR.

Karakter — omhandler identitet, selvværd, selvbillede, arbejdsmoral og integritet. Målet er, at etablere et tillidsfuldt fællesskab, hvor du motiveres til at være sårbar og arbejde med dig selv, og forståelsen af HVEM du er skabt til at være.