INKLUSION

Hvad er inklusion

“Inklusion er en vedvarende proces, der handler om at skabe åbne og udviklingsorienterede miljøer, hvor alle børn og unge oplever sig som aktive deltagere i fællesskabet. Målet er at alle børn og unge skal ses, anerkendes og værdsættes som de unikke personer de er, og dermed sikres faglig, personlig og social udvikling. Inkluderende miljøer kan beskrives som kontekster, hvor alle føler sig som kompetente bidragsydere.” (KBH’s kommune)

Mariager Efterskole sigter mod at skabe et inkluderende læringsmiljø, hvor alle elever føler og oplever sig som kompetente bidragsydere! Vi tilbyder niveauopdelt undervisning i udvalgte fag, samt generel faglig differentiering, der tilpasser metoder og indhold til dit faglige behov.

Mariager Efterskole tilbyder særlig støtte til elever, som har behov for ekstra faglig hjælp i form af lektiehjælp, enten individuelt eller i grupper, og ekstra støtte i undervisningen. Vi kan også tilbyde undervisning i dansk som andetsprog, som varetages af lærere med uddannelse indenfor dette.

Til de elever, som har vanskeligt ved at indgå socialt i undervisningen og i fællesskabet, udvikler vi et særligt socialpædagogisk forløb, som kan indebære særlige fysiske aktiviteter eller individuelle samtaler, hvor fokus er, at eleven får bearbejdet de problemstillinger, der skaber udfordringer i undervisningen.

Mariager Efterskole sigter mod at skabe et inkluderende

læringsmiljø, hvor alle elever føler og oplever sig som

kompetente bidragydere! Vi tilbyder niveauopdelt

undervisning i udvalgte fag, samt generel faglig

differentiering, der tilpasser metoder og indhold til dit

faglige behov.

Jens Henrik Kirk, forstander