OBLIGATORISKE

FAG

Klædt på til fremtiden. På Mariager Efterskole ser vi det som en af vores primære opgaver at levere målrettet og kvalificeret undervisning til eleverne. Vi elsker at undervise og følge den udvikling, eleverne gennemlever på efterskolen. Vi vil gøre vores bedste for, at de bliver klædt på til fremtiden og rustet til at udfylde deres plads i livet.

Obligatoriske fag

Undervisningen på Mariager Efterskole bærer præg af alsidighed, højt ambitionsniveau og fokus på den enkelte.

Mariager Efterskole lever op til kravene for Folkeskolens afgangsprøver FS9 og 10. klasses prøver FS10. Som efterskole har vi mulighed for at optimere undervisningen i de forskellige fag. Vi har således et højere lektionstal i dansk, matematik og engelsk end folkeskolen samt et andet fokus i faget kristendom, som på flere måder tager udgangspunkt i den personlig tro og det åndelige liv.

 

De obligatoriske fag er:
Dansk
Matematik
Engelsk
Tysk
Fysik/Kemi
Kristendom
Idræt
Historie
Samfundsfag
Biologi
Geografi

Vi tror på at vores engagement og ambitioner er med til

at skabe en lyst til at lære og en energi i undervisningen.

Så det er om at kridte skoene, da der ofte er fart på i

undervisningen.

Jens Henrik Kirk, forstander