ØVRIGE

ANSATTE

Ivan Jeppesen

Miriam Lieberkind, sekretær

Mette Jeppesen

                                 Dorthe Langg,

                           Ernærningsassistent

Charlotte Møller

Doreen Iversen,
Bogholder

Bente Troelsen

Lone Larsen

Majken Fauerskov Jensen

Margrethe Müller

Bo Bergen Ågren,
Teknisk Serviceleder

Carsten Rosenkilde Christensen

Jan S. Christensen