Stillingsopslag: Inklusionsleder søges til Mariager Efterskole

Mariager Efterskole sigter mod at skabe et inkluderende læringsmiljø, hvor alle elever føler og oplever sig som kompetente bidragsydere! Vi tilbyder niveauopdelt undervisning i udvalgte fag, samt generel faglig differentiering, der tilpasser metoder og indhold til dit faglige behov.

Mariager Efterskole tilbyder særlig støtte til elever, som har behov for ekstra faglig hjælp i form af lektiehjælp, enten individuelt eller i grupper, og ekstra støtte i undervisningen. Vi kan også tilbyde undervisning i dansk som andetsprog, som varetages af lærere med uddannelse indenfor dette.

Til de elever, som har vanskeligt ved at indgå socialt i undervisningen og i fællesskabet, udvikler vi et særligt socialpædagogisk forløb, som kan indebære særlige fysiske aktiviteter eller individuelle samtaler, hvor fokus er, at eleven får bearbejdet de problemstillinger, der skaber udfordringer i undervisningen.

 

KOMPETENCER

 • Kan koordinere og lede inklusionsindsatsen på skolen
 • Har stærke organisatoriske evner
 • Kan udarbejde individuelle inklusionstilbud og handleplaner målrettet den enkelte elev
 • Kan give sparring til medarbejdere, hvis elever er i mistrivsel.

 

FAGLIGE PROFIL

 • Har viden om specialpædagogik herunder lovgivningen og kompenserende hjælpemidler
 • Har læreruddannelsen, socialrådgiveruddannelsen eller anden relevant specialpædagogisk uddannelse.
 • Har erfaring med elever med særlige behov
 • Har evne til at samarbejde med forældre, PPR og kommuner, herunder afholdelse af netværksmøder
 • Kan lede og inspirere skolens inklusionsudvalg
 • Kan samarbejde med skolens lederteam, lærere og psykolog
 • Kan udarbejde skolens inklusionsskema, herunder facilitere faglig og social støtte i og uden for inklusionsklasserne.

 

PERSONLIGE PROFIL

 • Har respekt for det enkelte menneske og dets iboende værdi
 • Har evnen til at se potentiale i hvert enkelt elev
 • Har hjerte for elever med særlige udfordringer og behov.

 

Får reference til efterskoleforstanderen

 

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

 

Ansøgninger skal sendes til skolens forstander jhk@mariager-skolerne.dk

Ansøgningsfrist: senest 20. marts 2019

Tiltrædelse 1. Maj eller snarest derefter

For yderligere informationer om stillingen er du velkommen til at kontakte efterskoleforstander Jens-Henrik Kirk på 4030 7079 eller inklusionsleder for Trine Jakobsen på 29723907.