fbpx

GRUPPER

På Mariager Efterskole bliver alle elever delt op i grupper og allerede den første dag, du starter på ME, bliver du præsenteret for din gruppe og din gruppelærer. Du følger den samme gruppe hele året. En gruppe består af 8-10 elever og er sammensat af både drenge og piger. Grupper prioriteres højt på ME, da vi oplever, at det skaber tætte venskaber og er med til at sætte skub i elevernes personlige udvikling.

Fortrolighed og engagement

Din gruppelærer har en særlig opmærksomhed på dig og vil gøre sit bedste for at sikre, at du trives, fungerer godt socialt og følger dig i din faglige, personlige og åndelige udvikling. Hver 14. dag har du en individuel samtale med din gruppelærer, hvor I taler om din trivsel på skolen. Du vil opleve, at din gruppelærer er interesseret i at have en nær og fortrolig kontakt med dig. En gruppelærer vil engagere sig i dit liv og have en oprigtig interesse i, at du skal udvikle dig i den helt rigtige retning. Derfor vil din gruppelærer på en kærlig og omsorgsfuld måde være der til at opmuntre dig, hvis tingene kan være svære. Til andre tider kan gruppelæreren konfrontere dig med spørgsmål, som er med at udfordre din måde at leve på. Din gruppelærer har tavshedspligt, så det, du fortæller til din gruppelærer, bliver mellem jer. Der kan være visse situationer, hvor du kan have brug for at tale med en anden lærer, for eksempel af sammen køn, hvilket i sådanne tilfælde kan arrangeres.

 

Et hjem og et øvelokale

Hver uge mødes du med din gruppe. En god gruppesamling på ME er et mix af hjemlig hygge, et strejf af humor og en naturlig tilgang til de dybe emner og det åndelige fællesskab.

En gruppe er ikke matchet ud fra om de forskellige personer passer godt sammen. Derfor vil du muligvis opleve at gruppefællesskabet er med til at udfordre dine evner til at socialisere med personer, som du ikke umiddelbart ville hænge ud med.

For mange er gruppen et øvelokale for det åndelige. Det er her flere prøver at holde den første andagt eller bede højt med andre. Derfor er det afgørende at opbygge et fundament af tillid, hvor alle oplever, at der er plads til at være ærlig og stille alle de dumme spørgsmål.

Den dynamik, der skabes i en gruppe,

hvor alle mødes ligeværdigt,

på kryds og tværs af interesser og personligheder,

er fantastisk.

Morten Iversen