fbpx

LÆRINGS-

METODER

Vi fokuserer på dit potentiale. Du er unik, og ingen andre på skolen indeholder præcis det, som du kommer med. Derfor er vi nysgerrige efter at finde frem til, hvem du er, hvad du kan, og hvor du vil bevæge dig hen fremover. For at lykkes med det, mener vi, det er afgørende at skabe trygge rammer, hvor du kan være dig selv og udfolde dig. Det er vigtigt for en god undervisning, at stemningen er afslappet. I det miljø bliver der rum til kreativitet, dumme spørgsmål, humor og fejl. I den atmosfære er der plads til alle!

Vi er nysgerrige på at
finde frem til, hvem
du er, hvad du kan, og
hvor du vil bevæge dig
hen fremover.

Vi tillader os at tro, du vil lære

Vi forventer noget af dig som elev: at du møder læringsparat op til undervisningen, at du bidrager med dit perspektiv i debatter og lignende og du laver dine ting til tiden! Vi tror på, at vores engagement og ambitioner er med til at skabe en lyst til at lære og en energi i undervisningen. Så det er om at kridte skoene, da der ofte er fart på i undervisningen.

Du er på banen som elev

Vi ønsker at komme omkring alle elever i undervisningen og udfordre dig individuelt til at komme på banen. Derfor sidder eleverne i mindre grupper, hvilket er med til, at færre elever kan forsvinde eller gemme sig i mængden. I flere situationer gør vi som lærere brug af metoder fra Cooperative Learning, der er med til at skabe variation og kaste nye perspektiver ind over emnet.

Lærer-elev-forhold

Du vil som elev på ME højst sandsynlig opleve at få et andet forhold til dine lærere, end hvad du kender fra din tid i folkeskolen. Vi har nemlig mulighed for at følge dig hele dagen og på den måde få en tættere kontakt til dig. Vi vil faktisk gerne være både din lærer og ven. Når vi det ene øjeblik introducerer de mest snørklede matematikligninger og det næste gnubber skuldre i køen til middagsmaden, er det med til at give et andet lærer-elev-forhold. Vi bruger os selv i undervisningen og tillader, at vores personligheder kommer til udtryk gennem humor og egne erfaringer. Vi håber, at det vil bane en vej for, at du tør være dig selv og være ærlig, når du har brug for hjælp.

Faglighed i undervisningen

Som underviser på Mariager Efterskole har vi ikke klasselærerfunktionen i undervisningen. Læreren skal således ikke afsætte tid til for eksempel konfliktløsning i undervisningstiden, men har i udgangspunktet mulighed for at fokusere på det faglige i timerne. Alle elever har i stedet for en gruppelærer, som har fokus på de sociale og personlige problemstillinger.

Eleverne bruger hinanden

Vi ser mange muligheder i, at du som elev på efterskolen lever op og ned af din klassekammerater. Du vil opleve, at der er en naturlig motivation til at hjælpe kammeraterne med det faglige både i og udenfor undervisningen. For rigtig mange elever er det guld værd, at der hver dag er afsat en time til at lave lektier. Den faglige fordybelse foregår i klassen, hvor der er mulighed for at trække på hinandens faglige styrker og kompetencer. Der er altid en underviser til stede i klassen, som også kan hjælpe med det faglige samt skabe gode arbejdsbetingelser.

Klassestruktur

På Mariager Efterskole lægger vi vægt på, at eleverne får mulighed for fagligt at kunne yde deres bedste. For bedre at kunne tage hensyn til den enkelte elev i undervisningen har dette ført til, at eleverne i hovedfagene deles efter faglige kompetencer og motivation.

I både 9. og 10. klasse tilbydes Y-klasser, som er for elever, der har glæde af ekstra faglig støtte i fagene dansk, matematik eller engelsk. Den enkelte elev kan være i Y-klassen i ét eller flere af fagene, og i disse lektioner vil der altid være to undervisere til stede. 

I 10. klasse tilbydes desuden X-klasser for de elever, der har savnet udfordring i skolegangen, og som ligger på et fagligt højt niveau i fagene dansk, matematik eller engelsk. Man kan være i X-klassen i et eller flere af fagene. I X-klassen er der fokus på forberedelse til de gymnasiale uddannelser, og det forventes, at eleven er særligt motiveret for at blive udfordret i det pågældende fag.

Det sociale liv på efterskolen er en ideel ramme for udvikling – både fagligt og personligt. Vi bliver motiveret af at bygge trygge og tillidsfulde relationer, hvor vi følger eleverne tæt på og har øje for den enkeltes behov.

Morten Wøhler Iversen, forstander