fbpx

OBLIGATORISKE

FAG

Klædt på til fremtiden. På Mariager Efterskole ser vi det som en af vores primære opgaver at levere målrettet og kvalificeret undervisning til eleverne. Vi elsker at undervise og følge den udvikling, eleverne gennemlever på efterskolen. Vi vil gøre vores bedste for, at de bliver klædt på til fremtiden og rustet til at udfylde deres plads i livet.

Obligatoriske fag

Undervisningen på Mariager Efterskole bærer præg af alsidighed, højt ambitionsniveau og fokus på den enkelte.

Mariager Efterskole lever op til kravene for Folkeskolens afgangsprøver FP9 og 10. klasses prøver FP10. Som efterskole har vi mulighed for at optimere undervisningen i de forskellige fag. Vi har desuden et andet fokus i faget kristendom, som på flere måder tager udgangspunkt i den personlig tro og det åndelige liv.

 

De obligatoriske fag er:
Dansk
Matematik
Engelsk
Tysk
Fysik/Kemi
Kristendom
Idræt
Historie
Samfundsfag
Biologi
Geografi

Engagement, ambitioner og drømme er med til at skabe lyst til at lære og giver energi i undervisningen. Med niveaudelt undervisning i alle hovedfag er tempo, arbejdsmetoder og indhold sat, så du kan følge med og nå individuelle mål.

Morten Wøhler Iversen, forstander