fbpx

Økonomi

GAF er et efterskolekursus, som berettiger til statslig elevstøtte afhængig af husstandsindkomsten i 2015.

Nedenstående er eksempler.
Ved husstandsindkomst på indtil 340.000 er prisen ca. 1.290 kr.
Ved hustandsindkomst på indtil 615.000 er prisen ca. 1.878 kr.
Ved hustandsindkomst på indtil 890.000 er prisen ca. 2.538 kr.
Ved hustandsindkomst på over 890.000 får man ingen statslig elevstøtte og prisen er 3.700 kr.

Alt i forbindelse med GAF (undtagen lommepenge og kørsel til og fra hjemmet) er inkluderet i prisen.
Spørgsmål ang. økonomi kan besvares på tlf. +45 96 68 27 00