Undervisning.

På Akademiet forstår vi undervisning i bred forstand – altså ikke kun den traditionelle klasserumsundervisning. Det er en læringsproces, som sker i mødet med verden og andre mennesker. Derfor vægter vi også hands on læring og interaktivitet højt.

Undervisningen er opdelt
i tre centrale områder.

Talent – omhandler aktiviteter, som udvikler dine kompetencer inden for det talentfelt, du brænder for. Dette sker i små felthold og med erfarne mentorer, der har sin dagligdag i miljøet. Vores felter består af få elever på hver felt for at gøre det muligt at komme tæt på hinanden og lave diverse projekter sammen. 

Tro – omhandler den indre drivkraft og forståelsen af det dybere formål med det, du drømmer om. Målet er, at skabe nogle rammer for dig, hvor Guds ånd arbejder i dig til en indre overbevisning om det store HVORFOR. Undervisningen dækker helt fra teologi til tro i praksis. F.eks. vil din dag starte med personligt fokus, hvor du har alenetid til bl.a. at læse i din bibel og lytte til lovsang. 

Karakter – omhandler identitet, selvværd, selvbillede, arbejdsmoral og integritet. Målet er, at etablere et tillidsfuldt fællesskab, hvor du motiveres til at være sårbar og arbejde med dig selv, og forståelsen af HVEM du er skabt til at være. Du vil blive introduceret til diverse redskaber i personligt lederskab og udvikling, samt arbejde med karakterbrist og selverkendelse.

Skema og
kalender.

Du kan hente årets skoleskema og årskalender her.

Feltdag.

Tirsdag formiddag og hele torsdag har du feltundervisning på Akademiet. Du er sammen med elever fra dit felt og dine mentorer – enten til aktiviteter på skolen eller ude af huset. Formålet er at komme tæt på virkeligheden, knytte netværk og blive kastet ud i nogle til tider udfordrende opgaver.

Valgfag.

Når du er elev på Akademiet vil du også få glæde af de mange valgfagstilbud, der er på Mariager Efterskole. Det betyder, at der er rig mulighed for at dygtiggøre dig på eksempelvis et instrument eller udfordre dig selv i bordtennis eller basketball i vores sportshaller. 

Projektuger.

Du har tre projektuger på Akademiet.

  • En feltuge hvor du arbejder med opgaver relateret til det talentfelt, du er på.  
  • To mixuger hvor vi blander elever fra forskellige felter. Eleverne skal udvikle kreative ideer til, hvordan Akademiet kan gøre en forskel for andre organisationer.  

Faglig genopfriskning.

Akademiet afholder ikke eksamenspligtig undervisning, og du vil fordybe dig i andre emner end de traditionelle fag som dansk, matematik og engelsk. Inden du afslutter dit ophold på Akademiet, vil vi tilbyde et intensivt genopfriskningsforløb, hvor du får mulighed for at få genopfrisket, hvad du har lært i de traditionelle fag. Her vil en række lærere fra Mariager Efterskole indgå i det forløb. Dermed står du bedre rustet til din videre uddannelse.

Undervisere.

Undervisningen vil blive varetaget af Akademiets eget lærerstab, samt lærere fra Mariager Høj- og Efterskole. Derudover vil en række gæsteundervisere være koblet på Akademiet.

Daglig leder
Jimmy Klentz

Jimmy Klentz er uddannet kandidat i Kommunikation og har arbejdet med strategisk kommunikaiton i bl.a. Vestas. I fem år har han også drevet sin egen kommunikations-virksomhed, hvor Mariager Efterskole har indgået flere samarbejder med ham. Fra 2019 blev Jimmy ansat på fuldtid som daglig leder og underviser på Akademiet.

Mentorer.

Der er koblet en mentor eller et mentorteam på hvert felt, som til daglig beskæftiger sig med den pågældende branche. Det er mentorens opgave at varetage og planlægge den feltspecifikke undervisning. Mentoren vil derudover give faglig sparring og coache den enkelte på sin udvikling mod individuelle mål.

Ung-medarbejdere

Hvert felt har en ung-medarbejder (UMA), som følger eleverne tæt på. Ung-medarbejderen har typisk gået på efterskole før og har en særlig interesse og erfaring med feltet.

Kristian Norup

Akademiet – Sport

Peter Senholt

Akademiet – Sport

Peter Sandegaard

Akademiet – Musik

Glory Fuglsang Ku

Akademiet – Musik

Ann Mae Ræbild Sørensen

Akademiet – Underviser

Vibeke Frandsen

Akademiet – Lederskab

Louise Robinson

Akademiet – Scenekunst

Jesper Kirketerp-Møller

Akademiet – Kommunikation

Kristian Sloth

Akademiet – Iværksætteri

Sean Hill

Akademiet – Lederskab (UMA)

Laura Thomsen

Akademiet – Kommunikation (UMA)

Benjamin Berntsen

Akademiet – Iværksætteri (UMA)