Undervisning.

På Akademiet forstår vi undervisning i bred forstand – altså ikke kun den traditionelle klasserumsundervisning. Det er en læringsproces, som sker i mødet med verden og andre mennesker. Derfor vægter vi også hands on læring og interaktivitet højt.

Undervisningen er opdelt
i tre centrale områder.

Talent – omhandler aktiviteter, som udvikler dine kompetencer inden for det du brænder for. Dette sker i små felthold og med erfarende mentorer, der har sin dagligdag i miljøet. Du kan læse mere om hvilke kompetencefelter vi dækker her.

Tro – omhandler den indre drivkraft og forståelsen af det dybere formål med det, du drømmer om. Målet er, at skabe nogle rammer for dig, hvor Guds ånd arbejder i dig til en indre overbevisning om det store HVORFOR. Undervisningen dækker helt fra teologi til tro i praksis.

Karakter – omhandler identitet, selvværd, selvbillede, arbejdsmoral og integritet. Målet er, at etablere et tillidsfuldt fællesskab, hvor du motiveres til at være sårbar og arbejde med dig selv, og forståelsen af HVEM du er skabt til at være. Redskaber i personligt lederskab og udvikling, samt arbejde med karakterbrist og selverkendelse.

Skema og
kalender.

Du kan hente årets skoleskema og årskalender her.

Feltdag.

Én dag om ugen er feltdag, hvor du er sammen med elever fra dit felt og dine mentorer – enten til aktiviteter på skolen eller, som det oftest vil være, ude af huset. Formålet er at komme tæt på virkeligheden, knytte netværk og blive kastet ud i nogle til tider udfordrende opgaver.

Faglig genopfriskning.

Akademiet afholder ikke eksamenspligtig undervisning, og du vil fordybe dig i andre emner end de traditionelle fag som dansk, matematik og engelsk. Inden du afslutter dit ophold på Akademiet, vil vi tilbyde et intensivt genopfriskningsforløb, hvor du får mulighed for at få genopfrisket, hvad du har lært i de traditionelle fag. Her vil en række lærere fra Mariager Efterskole indgå i det forløb. Dermed står du bedre rustet til din videre uddannelse.

Undervisere.

Undervisningen vil blive varetaget af Akademiets eget lærerstab, samt lærere fra Mariager Høj- og Efterskole. Derudover vil en række gæste-undervisere være koblet på Akademiet, som til dagligt arbejder med den pågældende branche.

Daglig leder
Jimmy Klentz

Jimmy Klentz er uddannet kandidat i Kommunikation og har arbejdet med strategisk kommunikaiton i bl.a. Vestas. I fem år har han også drevet sin egen kommunikations-virksomhed, hvor Mariager Efterskole har indgået flere samarbejder med ham. Fra 2019 blev Jimmy ansat på fuldtid som daglig leder og underviser på Akademiet.

Mentorer.

Der er koblet en mentor eller et mentorteam på hvert felt, som til daglig beskæftiger sig med den pågældende branche. Det er mentorens opgave at varetage og planlægge den feltspecifikke undervisning. Mentoren vil derudover give faglig sparring og coache den enkelte på sin udvikling mod individuelle mål.

Ung-medarbejdere

Hvert felt har en ung-medarbejder, som følger eleverne tæt på. Ung-medarbejderen har typisk gået på efterskole før og har en særlig interesse og erfaring med feltet.

Thomas Carbac

Akademiet – Fodbold

Thomas  S. Lindberg

Akademiet – Fodbold

Peter Sandegaard

Akademiet – Musik

Glory Fuglsang Ku

Akademiet – Musik

Ann Mae Ræbild Sørensen

Akademiet – Underviser

Vibeke Frandsen

Akademiet – Lederskab

Louise Robinson

Akademiet – Scenekunst

Jesper Kirketerp-Møller

Akademiet – Kommunikation

Nicki Rønne Jakobsen

Akademiet – Iværksætteri

Benjamin Ervill

Akademiet – Iværksætteri

Cathrine Ildal Petterson

Akademiet – Lederskab (UMA)

Jacob Burek Kaas

Akademiet – Iværksætteri (UMA)

Josefine Verup Nielsen

Akademiet – Scenekunst (UMA)

Cathrine Ildal Petterson

Akademiet – Lederskab (UMA)

Jacob Burek Kaas

Akademiet – Iværksætteri (UMA)