fbpx

VÆRDIER

Værdier er enhver visions fundament. Mariager Efterskole bygger på fire værdier, som vi anser for yderst vigtige, for at vi får en skole, hvor miljøet er i top. Værdierne, og de handlinger der udspringer af disse, kommer til at præge miljøet på skolen.

De fire værdier er:

Tillid, Ansvarlighed, Respekt og Venskab

Vi ønsker, at skolen bygger på tillid. Vi har ikke til hensigt at lege “politi og røvere”, men lægger en stor del af ansvaret på dine skuldre med den forventning, at du varetager denne tillid på ansvarlig måde. F.eks. er det en tillidserklæring, når man indgår en aftale om at lys slukkes efter sengetid – når du låner en lærernøgle – når du er i køkkenet etc. Tyveri er en kraftig mistillidserklæring. Derfor vil vi under ingen omstændigheder tillade, at tyveri forekommer på skolen. Tillid er også et nøgleord mellem dig og de andre elever. F.eks. at du spørger om lov, før du låner, at du ikke anvender andres computere uden tilladelse, at du ikke roder i andres ting.

Overordnet set fungerer skolen ikke, uden at alle er medansvarlige. Vi ønsker på bedst mulige måde at være ansvarlige overfor dig. Vi kommer forberedt til timerne, vi vil vise ansvar overfor din trivsel og vækst på skolen. Vi forventer, at du er ansvarlig ved at udføre de opgaver, du har fået pålagt, at du tager ansvar for dine handlinger, at du engagerer dig i skolelivet ved at tage initiativ til aktiviteter og arrangementer. Vi regner også med, at du rydder op efter dig selv og indgår i et positivt samarbejde på dit værelse. Du må se efterskolen som en stor familie, hvor det er nødvendigt, at alle tager del i ansvaret. Hjælp med at få tingene gjort – ikke kun det, der er dine opgaver, men også det ingen måske tænker på at tage sig af. Det styrker fællesskabet.

Vi ønsker som medarbejdere at respektere dig ved at give dig plads til at være dig selv indenfor de rammer, skolen giver mulighed for. Vi vil respektere din personlighed, og hvor du er i livet netop nu. Samtidig forventer vi, at du udviser respekt overfor skolen og medarbejdere. F.eks. at du behandler skolens inventar med respekt (ingen hærværk, ingen skriveri på borde, etc.). Vi forventer, at du viser respekt ved at komme til tiden og at du tier stille, når der ønskes ro. Samtidig forventer vi, at du viser respekt for de andre elever ved f.eks. at vise hensyn, ikke deltage i mobning, fremme positive initiativer hos andre etc.

 

Alle medarbejdere på skolen har et ønske om at være ven med dig. Det er en af grundene til, at vi arbejder på skolen. Lærerrollen her er en del anderledes, end du er vant til, fordi du ser lærerne i mange andre funktioner end ved tavlen. Vi vil arbejde på et skolemiljø, hvor venskaber opstår og udvikles mellem lærere og elever. Vi forventer, at du kommer med et ønske om at være ven med os. Samtidig giver efterskoleformen mulighed for, at rigtig mange tætte venskaber opstår i elevflokken. Forvent og arbejd på, at du får rigtig mange venskaber med dig, efter dit ophold er afsluttet på skolen. Vil du være en god ven, er det vigtigt at vise hensyn, deltage i det sociale fællesskab, udvise tolerance, være imødekommende og være samarbejdsvillig.  Generelt er samarbejde et nøgleord og et vigtigt element for, at miljøet er i top.

Det er vores mål at give dig et eller to år, hvor du får masser af gode oplevelser og venskaber, der holder langt ind i livet. Men vi vil også strække dig, åbne verden op for dig, så du ser dig selv, dine venner og livet i et nyt perspektiv. At du får vendt nederlag til succesoplevelser. At du når du er færdig her kan sige, at det var det vildeste, mest spændende, absolut udfordrende og udviklende du har haft.

Morten Wøhler Iversen, forstander