fbpx

PRAKTISK

INFO

I Infomappen finder du en lang række praktiske oplysninger, som er vigtige at kende til, for at du og andre på ME får en optimal hverdag. Så brug lidt tid på at sætte dig ind i materialet.

COMPUTER

Du skal medbringe en bærbar computer til brug i undervisningen. Du vil få anvist et skab med kode, hvor computeren skal anbringes, når du ikke bruger den. I tilfælde af hærværk eller tyveri er det dine forældres forsikring, der skal dække. Du må gerne benytte computeren til terminsprøver/skr. eksamener i alle fag. Skolen sørger for printmuligheder. Tablets over 5″ betragtes som en computer. I øvrigt henvises til skolens computerregler.

GRUPPE

Som elev bliver du tilknyttet en gruppe, som består af 8-9 elever og en lærer. Her mødes man til socialt samvær. Hver 14. dag mødes du med din gruppelærer til en snak om din trivsel og personlige udvikling. Det er gruppelæreren, der i dagligdagen hjælper dig med de eventuelle småproblemer, der måtte opstå. Denne er desuden ansvarlig for kontakt til hjemmet, og dine forældre er velkomne til at kontakte gruppelæreren, når der er behov for dette. Ved morgen- og middagsmåltidet sidder man sammen med sin gruppe. Gruppelæreren spiser med ca. tre gange om ugen.

HUSENHED

Skolens beboelsesdel er opdelt i mindre enheder med køkken og opholdsrum. Der er knyttet en lærer til den del, du bor i, og det er husenhedens opgave at skabe et hyggeligt fællesskab. Eventuelle problemer i husenheden løses på husmøder som afholdes efter behov. I tilfælde af skader er det vigtigt at orientere den tilknyttede lærer hurtigst muligt.

KIRKE

Som elev på Mariager Efterskole deltager man i skolens eget møde tirsdag aften samt i en mødeaktivitet søndag, der enten afholdes på skolen eller som teenagegudstjeneste i Mariagerfjord Frikirke.

KØKKEN

Ca. to gange om året har alle køkkentjans af en uges varighed. Her tager du del i servering og opvask i forbindelse med måltiderne.

LEKTIER

Vi forventer, at du møder velforberedt til timerne. Inden hver skoledag er der afsat tid til lektielæsning og faglig fordybelse.

LÆRERHJEM

Vi lægger stor vægt på åbenhed og fællesskab. Du er velkommen i vores hjem. En del lærere bor i umiddelbar nærhed af skolen. Benyt dig af denne mulighed, hvis du har brug for det.

MOBILREGLER

Det er ikke tilladt at bruge mobiltelefon i timerne, og den skal derfor opbevares i ens aflåste skab fra kl. 8.00-15.05. Derudover henstilles der til, at den ikke bruges sent om aftenen og om natten.
Streaming og spil på mobil sidestilles med skolens regler for computere.

OPVASK

Ca. to gange om året har alle opvasketjans på skolen af en uges varighed. Her vasker du op efter middagsmaden sammen med to andre.

RENGØRING

Ved skolens begyndelse får alle grupper tildelt et rengøringsområde, som I forventes at være ansvarlige for året igennem.

SENGETIDER

Mandag-torsdag og søndag gælder følgende:
Kl. 21.30 er alle på gangen.
Kl. 22.00 er alle på deres værelser og forholder sig roligt. Man er ikke på altanerne og terrasserne.
Kl. 22.30 er alle i seng, musik må spilles dæmpet og lys, inklusive stearinlys, er slukket.

FREDAG OG LØRDAG:

Kl. 22.30 er alle på gangen.

Kl. 23.00 har alle fundet et sted at sove, og madrassen er kommet på plads.

Kl. 23.30 er sengelampe tilladt, og der er ro på skolen.

 

 SYGDOM

Skolen har sygeværelser, hvor man bliver indlogeret i forbindelse med sygdom. Hvis du bliver lagt syg, bliver du bedt om at ringe hjem og orientere dine forældre. Derefter opbevarer skolen telefonen indtil kl. 15 for at give dig ro til at sove og restituere. I løbet af dagen vil skolemor og vagtlærer have tilsyn med de syge elever.
Det er skolemor, der vurderer om man har behov for at være sengeliggende. Derudover er det også hende der anbefaler læge og speciallæge og formidler evt. besøg. Skolemor har diverse medicin, som udleveres efter behov.
Bliver du syg, henvender du dig til skolemor mellem kl. 07.50 og kl. 08.00.

VÆRELSET

Alle skolens værelser er 4-mandsværelser, og det er derfor vigtigt at vise hensyn til hinanden.
Der er 2 værelsesbyt i løbet af året. Det første er obligatorisk, det næste er frivilligt. Ved det obligatoriske værelsesbyt er det muligt at komme med ønsker, mens det ved det frivillige kun er muligt at ønske sig ud af et værelse.
Målet med rokaderne er ikke at skabe 32 harmoniske værelser, men at skabe værelser med mulighed for social udvikling vægtet efter det enkelte elevs behov for udfordring og tryghed.
Hver morgen er der oprydning og let rengøring af værelse, bad og toilet. Værelset skal gennem hele dagen have en rimelig standard. Vagtlæreren har ret til at sætte dig i gang, hvis værelset er for rodet.
Det faste inventar på værelset må ikke flyttes. Det drejer sig om: Skabe, senge, hylder, lamper, fastgjorte ledninger og gardiner. Du må hænge ting på opslagstavlerne med knappenåle samt på døre og skabslåger med “englehud”. Der må ingen steder bruges søm eller skruer, og det er ikke tilladt at hænge ting andre steder, end de her nævnte.

BADEPOLITIK

For efterskoler findes der ikke et klart defineret regelsæt mht. badning. Da der kun eksisterer vage formuleringer om, at skolen skal yde et ”betryggende tilsyn”, har vi anset det for nødvendigt at udfærdige vores egen badepolitik. Vores ønsker er, at både elever og forældre er bekendte med vores procedure på dette område.
Vi vil derfor bede dine forældre om at sætte sig ind i det tilsyn, som vi ser os i stand til at yde, og efterfølgende afgøre om du må deltage, når vi som skole er ude at bade. I forbindelse med skolestart vil dine forældre skulle tilkendegive, om de ønsker, at du må deltage i badning.

Sikkerhedsregler ved badning:

  1. Den ansvarlige medarbejder sikrer sig, inden badningen påbegyndes, at det er forsvarligt at bade det pågældende sted.
  2. Badningen må kun foregå inden for et for eleverne nærmere defineret område. Svømmer eleverne længere distancer,skal de bære redningsvest.
  3. Der er 2 medarbejdere til stede. Den ene befinder sig på land, hvorfra han har overblik over de badende. Den andenmedarbejder deltager i badningen.
  4. Såfremt det er en mindre gruppe elever (max.5), ledsages de kun af én enkelt medarbejder.

BESØG

Du er velkommen til at invitere dine venner på weekendbesøg på skolen. Forespørgsel om overnatninger udfyldes i VIGGO senest onsdag middag, og kontoret afgør, hvor mange der er plads til. Der betales kr. 100,- for at have en gæst på besøg. For besøgende gælder samme ordensregler som for andre elever. I enkelte weekender forbeholder vi os ret til ikke at modtage overnattende gæster, bl.a. de første tre weekender i skoleåret. Generelt har vi ikke overnattende gæster i hverdagene.

CYKLER

Vi forventer, at du medbringer en cykel. Den henstilles på eget ansvar i skolens cykelskur. På fælles cykleture med skolen er cykelhjelm påbudt.

PENGE/KONTANTER

Andre kan blive fristet, hvis du lader penge ligge frit fremme. Brug derfor gerne MobilePay eller kort. MobilePay kan benyttes i Rema1000. Skolen har kortterminal, så du kan også hæve kontanter med kort.

FRITID

Hvis du vil en tur til f.eks. Hadsund, Hobro eller Randers, skal du aftale dette med vagtlæreren.

MOTIONSCENTER/SAUNA

Skolens motionscenter og sauna kan frit benyttes efter de retningslinjer, der hænger i lokalerne.

MÅLTIDER

Alle møder præcist til de angivne spisetider. Det er i forbindelse med måltiderne, vi har mulighed for at give fælles besked til alle.

PRIVATSKAB

På værelset er et mindre privatskab med kode. Vi forventer, at du bruger skabet til kontanter og andre værdier.

SKOLEFRI

Efterskoleloven er bygget sådan op, at skolerne modtager statstilskud efter hvor mange elever, der er på skolen, og efter at man opfylder kravene om fem hele ugentlige undervisningsdage.

Det betyder:
1. At man som familie må holde ferie efter skolens årsplan.
2. At man tidligst kan forlade skolen om fredagen kl. 15.05.
3. At man ikke kan få fri på skoledage, med mindre det drejer sig om større mærkedage i familien.

Det er udelukkende forstanderen, der kan give fri i sådanne tilfælde.

TANDLÆGE OG SPECIALLÆGER

Besøg hos tandlægen eller speciallæger skal, så vidt muligt, klares i de forlængede weekends og i ferierne. Du er stadig tilmeldt den kommunale tandpleje i din hjemkommune.

TELEFON OG MAIL

Skolens kontor er åbent mandag – fredag kl. 08.00 – 15.00. I dette tidsrum er det altid muligt at ringe på 9668 2700. Skolens mailadresse er: kontor@mariager-efterskole.dk

Skolens vagttelefonnummer er: 2021 1911. Her træffes tilsynslæreren hverdage efter kl. 15:15 – 22.30 og i weekenden.

TILSYNSLÆRER

To-fire lærere har tilsyn hver dag. De er der for din skyld. De er på skolen hele dagen og styrer måltider, lektietime og dagens gang i øvrigt.

TØJVASK

På skolen findes vaskeri. Betaling foregår med vaskekort, som man kan købe på skolen. Prisen er pt. kr. 10,- for vask – sæbe er inkluderet – og kr. 5,- for at bruge tørretumbleren. Depositum for kortet kr. 50,-. Du kan tørre tøj i tørrerummet ved vaskeriet. Du må ikke tørre tøj på værelserne, gangene, altanerne og terrasserne.

WEEKEND

En vigtig del af skolelivet er weekenderne, hvor vi altid har arrangementer. Hvis du ønsker weekendfri, skal du senest onsdag middag meddele dette. Du skal selv finde en afløser til dit køkken- og opvaskehold.
I løbet af skoleåret er der forlængede weekender. Her opfordrer vi dig til at tage hjem eller besøge venner eller anden familie. I forbindelse med forlængede weekender og ferier arrangerer skolen hjemtransport fra Hobro banegård og rutebilstation søndag eller mandag aften.