Praktisk Info.

I Infomappen finder du en lang række praktiske oplysninger, som er vigtige at kende til, for at du og andre på ME får en optimal hverdag. Så brug lidt tid på at sætte dig ind i materialet.

Computer.

Du skal medbringe en bærbar computer til brug i undervisningen. Du vil få anvist et skab med kode, hvor computeren skal anbringes, når du ikke bruger den. I tilfælde af hærværk eller tyveri er det dine forældres forsikring, der skal dække. Du må gerne benytte computeren til terminsprøver/skr. eksamener i alle fag. Skolen sørger for printmuligheder. Tablets over 5″
betragtes som en computer. I øvrigt henvises til skolens computerregler.

Køkken og opvask.

Ca. to gange om året har alle køkkentjans af en uges varighed. Her tager du del i servering og opvask i forbindelse med måltiderne.

Badepolitik.

For efterskoler findes der ikke et klart defineret regelsæt mht. badning. Da der kun eksisterer vage formuleringer om, at skolen skal yde et ”betryggende tilsyn”, har vi anset det for nødvendigt at udfærdige vores egen badepolitik. Vores ønsker er, at både elever og forældre er bekendte med vores procedure på dette område.
Vi vil derfor bede dine forældre om at sætte sig ind i det tilsyn, som vi ser os i stand til at yde, og efterfølgende afgøre om du må deltage, når vi som skole er ude at bade. I forbindelse med skolestart vil dine forældre skulle tilkendegive, om de ønsker, at du må deltage i badning.

Sikkerhedsregler ved badning:

  1. Den ansvarlige medarbejder sikrer sig, inden badningen påbegyndes, at det er forsvarligt at bade det pågældende sted.
  2. Badningen må kun foregå inden for et for eleverne nærmere defineret område. Svømmer eleverne længere distancer,skal de bære redningsvest.
  3. Der er 2 medarbejdere til stede. Den ene befinder sig på land, hvorfra han/hun har overblik over de badende. Den anden medarbejder deltager i badningen.
    Såfremt det er en mindre gruppe elever (max.5), ledsages de kun af én enkelt medarbejder.

Privat skab.

På værelset er et mindre privatskab med kode. Vi forventer, at du bruger skabet til kontanter og andre værdier.

Skolefri.

Efterskoleloven er bygget sådan op, at skolerne modtager statstilskud efter hvor mange elever, der er på skolen, og efter at man opfylder kravene om fem hele ugentlige undervisningsdage.

Det betyder

At man som familie må holde ferie efter skolens årsplan. At man tidligst kan forlade skolen om fredagen kl. 15.05. At man ikke kan få fri på skoledage, med mindre det drejer sig om større mærkedage i familien.

Det er udelukkende forstanderen, der kan give fri i sådanne tilfælde.

Tøjvask.

På skolen findes vaskeri. Betaling foregår med vaskekort, som man kan købe på skolen. Prisen er pt. kr. 10,- for vask – sæbe er inkluderet – og kr. 5,- for at bruge tørretumbleren. Depositum for kortet kr. 50,-. Du kan tørre tøj i tørrerummet ved vaskeriet. Du må ikke tørre tøj på værelserne, gangene, altanerne og terrasserne.

Kirke.

Som elev på Mariager Efterskole deltager man i skolens eget møde tirsdag aften samt i en mødeaktivitet søndag, der enten afholdes på skolen eller som teenagegudstjeneste i Mariagerfjord Frikirke.

Mobilregler.

Det er ikke tilladt at bruge mobiltelefonen i undervisningen og til de fælles aktiviteter, hvor der ikke gives lov til at anvende mobilen. Ved brud på reglen vil eleven få frataget sin mobil i nogle dage. 

Gruppe.

Som elev bliver du tilknyttet en gruppe, som består af 8-9 elever og en lærer. Her mødes man til socialt samvær. Hver 14. dag mødes du med din gruppelærer til en snak om din trivsel og personlige udvikling. Det er gruppelæreren, der i dagligdagen hjælper dig med de eventuelle småproblemer, der måtte opstå. Denne er desuden ansvarlig for kontakt til hjemmet, og dine forældre er velkomne til at kontakte gruppelæreren, når der er behov for dette. Ved morgen- og middagsmåltidet sidder man sammen med sin gruppe. Gruppelæreren spiser med ca. tre gange om ugen.

Lektier.

Vi forventer, at du møder velforberedt til timerne. Inden hver skoledag er der afsat tid til lektielæsning og faglig fordybelse.

Besøg.

Du er velkommen til at invitere dine venner på weekendbesøg på skolen. Forespørgsel om overnatninger udfyldes i VIGGO senest onsdag middag, og kontoret afgør, hvor mange der er plads til. Der betales kr. 100,- for at have en gæst på besøg. For besøgende gælder samme ordensregler som for andre elever. I enkelte weekender forbeholder vi os ret til ikke at modtage overnattende gæster, bl.a. de første tre weekender i skoleåret. Generelt har vi ikke overnattende gæster i hverdagene.

Cykler.

Vi forventer, at du medbringer en cykel. Den henstilles på eget ansvar i skolens cykelskur. På fælles cykleture med skolen er cykelhjelm påbudt.

Måltider.

Alle møder præcist til de angivne spisetider. Det er i forbindelse med måltiderne, vi har mulighed for at give fælles besked til alle.

Tandlæge & speciallæger.

Besøg hos tandlægen eller speciallæger skal, så vidt muligt, klares i de forlængede weekends og i ferierne. Du er stadig tilmeldt den kommunale tandpleje i din hjemkommune.

Værelset.

Alle skolens værelser er 3 eller 4-mandsværelser, og det er derfor vigtigt at vise hensyn til hinanden. 

Der er 2 værelsesbyt i løbet af året. Det første er obligatorisk, det næste er frivilligt. Ved det obligatoriske værelsesbyt er det muligt at komme med ønsker, mens det ved det frivillige kun er muligt at ønske sig ud af et værelse.

Målet med rokaderne er ikke at skabe 44 harmoniske værelser, men at skabe værelser med mulighed for social udvikling vægtet efter den enkelte elevs behov for udfordring og tryghed.

Hver morgen er der oprydning og let rengøring af værelse, bad og toilet. Værelset skal gennem hele dagen have en rimelig standard. Vagtlæreren har ret til at sætte dig i gang, hvis værelset er for rodet.

Det faste inventar på værelset må ikke flyttes. Det drejer sig om: Skabe, senge, hylder, lamper, fastgjorte ledninger og gardiner. Du må hænge ting på opslagstavlerne med knappenåle samt på døre og skabslåger med “englehud”. Der må ingen steder bruges søm eller skruer, og det er ikke tilladt at hænge ting andre steder, end de her nævnte.

Sengetider.

Man-tors og søn gælder følgende:
Kl. 21.30 er alle på gangen.
Kl. 22.00 er alle på deres værelser og forholder sig roligt. Man er ikke på altanerne og terrasserne.
Kl. 22.30 er alle i seng, musik må spilles dæmpet og lys, inklusive stearinlys, er slukket.

Fredag & lørdag.

Kl. 22.30 er alle på gangen.

Kl. 23.00 har alle fundet et sted at sove, og madrassen er kommet på plads.

Kl. 23.30 er sengelampe tilladt, og der er ro på skolen.

Lærerhjem.

Vi lægger stor vægt på åbenhed og fællesskab. Du er velkommen i vores hjem. En del lærere bor i umiddelbar nærhed af skolen. Benyt dig af denne mulighed, hvis du har brug for det.

Rengøring.

Ved skolens begyndelse får alle grupper tildelt et rengøringsområde, som I forventes at være ansvarlige for året igennem.

Sygdom.

Skolen har sygeværelser, hvor man bliver indlogeret i forbindelse med sygdom. Hvis du bliver lagt syg, bliver du bedt om at ringe hjem og orientere dine forældre. Derefter opbevarer skolen telefonen indtil kl. 15 for at give dig ro til at sove og restituere. I løbet af dagen vil skolemor og vagtlærer have tilsyn med de syge elever.
Det er skolemor, der vurderer om man har behov for at være sengeliggende. Derudover er det også hende der anbefaler læge og speciallæge og formidler evt. besøg. 

Bliver du syg, henvender du dig til skolemor mellem kl. 07.50 og kl. 08.00.

Penge.

Andre kan blive fristet, hvis du lader penge ligge frit fremme. Brug derfor gerne MobilePay eller kort. MobilePay kan benyttes i Rema1000. Skolen har kortterminal, så du kan også hæve kontanter med kort.

Fritid.

Hvis du vil en tur til f.eks. Hadsund, Hobro eller Randers, skal du aftale dette med vagtlæreren.

Telefon & mail.

Skolens kontor er åbent i hverdage
kl. 08.00 – 15.00. I dette tidsrum er det altid muligt at ringe på 96 68 27 00. Skolens mailadresse er: kontor@mariager-efterskole.dk

Skolens vagttelefonnummer er:
20 21 19 11. Her træffes tilsynslæreren hverdage efter kl. 15:15 – 22.30 og i weekenden.

Motionscenter & sauna.

Skolens motionscenter og sauna kan frit benyttes efter de retningslinjer, der hænger i lokalerne.

Tilsynslærer.

To-fire lærere har tilsyn hver dag. De er der for din skyld. De er på skolen hele dagen og styrer måltider, lektietime og dagens gang i øvrigt.

Weekend.

En vigtig del af skolelivet er weekenderne, hvor vi altid har arrangementer. Hvis du ønsker weekendfri, skal du senest onsdag middag meddele dette. Du skal selv finde en afløser til dit køkken- og opvaskehold.

I løbet af skoleåret er der forlængede weekender. Her opfordrer vi dig til at tage hjem eller besøge venner eller anden familie. I forbindelse med forlængede weekender og ferier arrangerer skolen hjemtransport fra Hobro banegård og rutebilstation søndag eller mandag aften.

Information

Vi håber du kunne bruge denne informationsside til noget, og at du fandt den information, du skulle bruge. Har du brug for mere info er du også altid velkommen til at finde en lærer og spørge efter den information, du har brug for. Hvis du mangler noget info på siden, så sig endelig til. Vi har prøvet at samle så meget info som muligt. Nu mere info, nu bedre. Man kommer længst, med masser af info. 

skole foto info sang