Vision

Vores mål er et højt fagligt niveau, som kan være med til at udvikle dygtige elever.

Derfor skulle de gerne ende med et eksamensresultat, der matcher deres evner.

Lærerne er kompetente og i stand til at formidle på en inspirerende og motiverende måde.

En efterskole med vision

Vi har dig i døgnets 24 timer, så vi får vi muligheden for at se dine sociale færdigheder.

Vores vision er at medvirke til vækst på det sociale, så du kan udvikle ansvarlighed.

Samtidig vil vi gerne skubbe bag på din personlige udvikling.

Vi vil være vækstfremmere, der er med til at udvikle gemte kvaliteter.

Vi har en vision om at have elever, der elsker at sætte sig mål for derefter at nå dem.

En af de Danske Pinsekirkers Skoler

Skolen har sit udgangspunkt i den danske Pinsevækkelse.

Skolen bygger på kristne værdier, der indvirker på dagligdagen.

Gudstjeneste, lovsang, personlig andagt mm. vil være vitale dele af hverdagen.

Vores vision er, at du lærer Gud bedre at kende i løbet af 1 år eller 2 på skolen.

Samtidig er målet, at du efter opholdet vil være udrustet til at tjene i kirkearbejde.

Vores vision er at eleverne udvikler sig fagligt, personligt, socialt og åndeligt.

Dette resulterer i at:

1. Du fagligt yder dit bedste

2. Du personligt udvikler mål og mening i livet

3. Du socialt dygtiggør dig i relationen til andre mennesker

4. Du lærer Gud at kende og bliver klar til at være aktiv i kirke og samfund.

skoleevaluering vision