Vision

Vores mål er et højt fagligt niveau, som kan være med til at udvikle dygtige elever, der ender med et eksamensresultat, der matcher deres evner. Lærerne vil være kompetente undervisere, der er i stand til at formidle fagområderne på en inspirerende og motiverende måde.

Vi er en efterskole
Vi er i den heldige situation, at vi har dig i døgnets 24 timer og dermed får vi mulighed for at opleve dine sociale færdigheder. Vores mål er at medvirke til en vækst på det sociale område, så du kan udvikle din sociale ansvarlighed. Samtidig vil vi gerne skubbe bag på din personlige udvikling. Vi vil gerne som medarbejdere være vækstfremmere, der er med til at udvikle kvaliteter, der ligger gemt hos dig. Vi drømmer om elever, der elsker at sætte sig mål for derefter at nå dem.

Mariager Efterskole er en af de Danske Pinsekirkers Skoler
Skolen har sit udgangspunkt i den danske Pinsevækkelse. Skolen bygger på kristne værdier, der indvirker på dagligdagen. Gudstjeneste, lovsang, personlig andagt mm. vil være ingredienser, der er vitale for skolens hverdag. Vores mål er, at du lærer Gud bedre at kende i løbet af et år eller to på skolen. Samtidig er målet, at du efter endt ophold vil være udrustet til at tjene i en lokal kirkes arbejde.

Vores vision er at se elever, der i løbet af et skoleår udvikler sig på det faglige, personlige, sociale og åndelige område.

Dette resulterer i at:

1. Du fagligt yder dit bedste

2. Du personligt udvikler mål og mening i livet

3. Du socialt dygtiggør dig i relationen til andre mennesker

4. Du åndeligt lærer Gud bedre at kende og bliver klar til at

være aktiv i kirke og samfund