Hverdagen

I den tid du er på Mariager Efterskole, er dét dit hjem. Vi ønsker derfor at give dig en oplevelse af varme, hygge og nærvær. Du skal gerne føle, at du kan være dig selv og koble af i hverdagen. Hverdagen på ME har ‘stærkt fællesskab’ som overskrift – vi formår at leve tæt på hinanden, og vi ønsker, at alle trives. Vi har alle et ansvar for at gøre hverdagen på ME så god for hinanden som muligt.

kl. 7.15 – 7.35 Morgenmad og andagt
kl. 7.35 – 7.55 Værelsesoprydning
kl. 8.00 – 9.35 Undervisning
kl. 9.35 – 9.50 Rengøring
kl. 9.50 – 10.00 Forfriskning

kl. 10.00 – 12.25 Undervisning

kl. 12.30 – 13.15 Middag
kl. 13.15 – 14.00 Faglig fordybelse

kl. 14.05 – 15.40Undervisning

kl. 18.00 – 18.30 Aftensmad
kl. 18.30 – 19.00 Fokustid
kl. 21.30 På gangen
kl. 22.00 På værelserne
kl. 22.30 Lyset slukkes
Hobro
tur-retur.

Vi henter eleverne på
Hobro station ved ferier
og forlængede weekender.

Skema og
kalender.

Du kan hente årets skoleskema og årskalender her.

Familiegrupper.

På Mariager Efterskole bliver alle elever delt op i familiegrupper og allerede den første dag, du starter på ME, bliver du præsenteret for din gruppe og din gruppelærer. Du følger den samme gruppe hele året. En gruppe består af 8-10 elever og er sammensat af både drenge og piger. Grupperne prioriteres højt i hverdagen på ME, da vi oplever, at det skaber tætte venskaber og er med til at sætte skub i elevernes personlige udvikling.

Fortrolighed
og engagement

Din gruppelærer har en særlig opmærksomhed på dig og vil gøre sit bedste for at sikre, at du trives, fungerer godt socialt og følger dig i din faglige, personlige og åndelige udvikling i hverdagen. Hver 14. dag har du en individuel samtale med din gruppelærer, hvor I taler om din trivsel og udvikling på skolen. Du vil opleve, at din gruppelærer er interesseret i at have en nær og fortrolig kontakt med dig. En gruppelærer vil engagere sig i dit liv og have en oprigtig interesse i, at du skal udvikle dig i den helt rigtige retning. Derfor vil din gruppelærer på en kærlig og omsorgsfuld måde være der til at opmuntre dig, hvis tingene kan være svære. Til andre tider kan gruppelæreren konfrontere dig med spørgsmål, som er med at udfordre din måde at leve på. Din gruppelærer har tavshedspligt, så det, du fortæller til din gruppelærer, bliver mellem jer. Der kan være visse situationer, hvor du kan have brug for at tale med en anden lærer, for eksempel af samme køn, hvilket i sådanne tilfælde kan arrangeres.

hverdagen lovsang værksted