Bliv elev

Brug formularen herunder til at skrive dig op. Skriver du dig op til næste skoleår, vil du blive inviteret til en optagelsessamtale i den kommende tid.

Vi vil anbefale dig at blive tilmeldt i god tid, så du sikre dig en god plads i køen til pladserne på Mariager Efterskole. Tilmeldingen er gratis og uforpligtende.

Hvorfor en samtale?

Som et led i optagelsesproceduren vil du blive inviteret til en optagelsessamtale i september/oktober året før du skal gå på skolen. Formålet med samtalen er at præsentere vores skole og at sikre en gensidig afklaring omkring muligheder og tilbud, samt lære dig at kende, så du får den bedste start på skolen. Du kan selvfølgelig finde svar på mange spørgsmål her på siden, men det giver et andet indtryk at besøge skolen og hilse på os. 

Dine forældre skal også medvirke til samtalen.

Skriv dig op

Elevbetaling

Du kan se prisen for et ophold i 9., 10. klasse eller på Akademiet og beregne dit tilskud i prisberegneren her på siden. Når optagelsen er bekræftet, betales et tilmeldingsgebyr på kr. 2000,-. Tilmeldingsgebyret tilbagebetales ikke ved evt. senere framelding.

Tilskud

Staten støtter et efterskoleophold med et beløb, som afhænger af forældrenes indkomst. Skolen søger om statsstøtte til eleverne til delvis dækning af elevbetalingen. Statsstøtten er trukket fra prisen på opholdet, når I modtager betalingsoversigten fra efterskolen.

På efterskole.dk kan I læse om betaling, statsstøtte, indkomstgrundlag med mere og beregne prisen på opholdet, når statstilskuddet er iberegnet. 

Lokal Efterskolestøtte

Hvis I har svært ved at betale et efterskoleophold, er det muligt at søge om Lokal Efterskolestøtte. Lokal Efterskolestøtte er en pulje, der er øremærket til at hjælpe familier, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold. 

Lokal Efterskolestøtte tildeles i faste portioner a 10.000/15.000/20.000kr. til ét års efterskoleophold. Man skal søge igen, hvis man skal være andenårselev. Støtten baseres på en individuel, konkret vurdering fra skoleledelsens side. I denne vurdering indgår en eller flere af følgende faktorer: 

  • Udfordret økonomi pga. ændret arbejdssituation. 
  • Udfordret økonomi pga. længerevarende sygdom. 
  • Udfordret økonomi pga. skilsmisse eller dødsfald. 
  • Udfordret økonomi pga. lav husstandsindkomst. 
  • Udfordret økonomi da man har flere børn på efterskolen samtidig 
  • Udfordret økonomi da man er bosat i udlandet og ikke kan få statsstøtte 
  • Udfordret økonomi pga. missions- eller kirkearbejde med lav indkomst 
  • Udfordret økonomi pga. mange børn i husstanden.

Hvis I har behov for at søge Lokal Efterskolestøtte, skal I downloade, udfylde og sende denne formular.

Tak for din henvendelse.

Vi glæder os til at lære dig bedre at kende og opleve ét eller to fantastiske og udviklende skoleår sammen med dig.

Du har modtaget en mail som bekræftigelse og yderligere informationer (husk evt. at tjekke dit spamfilter).

Det er gratis og uforpligtende at være skrevet op.