Bliv elev.

For at tilbyde vores elever et optimalt efterskoleophold har vi sammensat et optagelsesforløb, som er med til at give afklaring på, om Mariager Efterskole er noget for dig.

Første skridt på vejen er, at du skal tilmeldes Mariager Efterskole ved at udfylde skemaet her på siden. Vi vil anbefale dig at blive tilmeldt i god tid, da vi har venteliste og hvert år desværre ikke kan optage alle. Tilmeldingen er gratis.

 

Optagelsessamtaler.

Som et led i optagelsesproceduren vil du blive inviteret til en optagelsessamtale i september/oktober året før du skal gå på skolen. Formålet med samtalen er at præsentere vores skole og at sikre en gensidig afklaring omkring muligheder og tilbud. Du kan selvfølgelig finde svar på mange spørgsmål her på siden, men det giver et andet indtryk at besøge skolen og hilse på os. 

Dine forældre skal også medvirke til samtalen. 

Økonomi.

Elevbetaling.

Du kan se prisen for et ophold i 9., 10. klasse eller på Akademiet og beregne dit tilskud i prisberegneren her på siden. Når optagelsen er bekræftet, betales et tilmeldingsgebyr på kr. 2000,-. Tilmeldingsgebyret tilbagebetales ikke ved evt. senere framelding. Du kan gå direkte til betalingsservice nedenunder.

Tilskud.

Staten støtter et efterskoleophold med et beløb, som afhænger af elevens forældres indkomst. Skolen søger om statsstøtte til eleverne til delvis dækning af elevbetalingen. Statsstøtten er trukket fra prisen på opholdet, når I modtager betalingsoversigten fra efterskolen.

På efterskole.dk kan I læse om betaling, statsstøtte, indkomstgrundlag med mere og beregne prisen på opholdet, når statstilskuddet er iberegnet.