Undervisning.

Vores mål er et højt fagligt niveau, som kan være med til at udvikle dygtige elever, der ender med et eksamensresultat, der matcher deres evner. Lærerne vil være kompetente undervisere, der er i stand til at formidle fagområderne på en inspirerende og motiverende måde

9. klasse

9. klasse på Mariager Efterskole er for dig, som ønsker et år med en masse sjove oplevelser og nye venskaber, som forhåbentlig er for hele livet. Som 9. klasse elev på Mariager Efterskole får du plads, støtte og udfordringer, så du vokser mentalt og styrker dine faglige og sociale evner. Du skal være villig til at arbejde med dig selv og din evne til at indgå i sociale sammenhænge. På Mariager Efterskole bliver du udfordret gennem undervisning og dialog – og lærer dig selv bedre at kende!

10. med eksamen

En almindelig 10. klasse med eksamen på Mariager Efterskole er for dig, som gerne vil løfte din faglighed, inden du skal videre på en ungdomsuddannelse. I 10. klasse står faglig differentiering i centrum. Vi arbejder med en mindre 10 kl. hvilket betyder, at læreren har tid til at hjælpe dig. I 10. klasse tilbydes en varieret undervisning, der både omfatter teoretisk og praktisk tilgang til fagene. For at sikre en effektiv undervisning og læring vil der være ekstra støttepersoner i alle prøvefag, og der opsættes klare mål for opgaver.

10. uden eksamen

I 10. uden eksamen også kaldet Verdensvendt 10. løfter vi blikket fra lærebøgerne og fokuserer på problemer og opgaver i verden omkring os. Vi stræber efter at vise dig som elev, at verden er større og mere end din egen verden. Vi ønsker at klæde dig på til at håndtere livets udfordringer og gøre dig klar til at bidrage positivt til samfundet.

Spor.

Når du vælger et spor på Mariager Efterskole, får du muligheden for at fordybe dig i et område, der motiverer dig og passer til dine personlige mål og interesser. Skolens spor tilbyder forskellige fokusområder, som alle er designet til at styrke både din faglige og personlige udvikling.

Explore.

EXPLORE er for dig, som gerne vil sætte skub til din personlige udvikling og blive klogere på bibelens relevans i dit liv.

Move.

MOVE er for dig, som nyder at dyrke idræt og er parat til at blive udfordret både fysisk og personligt igennem idrætten. 

Challenge.

CHALLENGE er for dig, som har lyst til at være aktiv og samtidig gøre noget, der udfordrer dit mod.

Læring og inklusion

Vi fokuserer på at udvikle den enkelte elevs potentiale i et trygt og inkluderende miljø. Med en afslappet atmosfære fremmer vi kreativitet, humor og aktiv deltagelse. Skolen tilbyder differentieret undervisning og ekstra støtte som lektiehjælp og dansk som andetsprog. Vi sikrer, at alle elever føler sig som kompetente deltagere og oplever faglig, personlig og social udvikling.