fbpx

HISTORIE

I 1981 blev Mariager Efterskole etableret af De Danske Pinsekirker, efter ønske fra flere af de lokale Pinsekirker i landet. Poul Kirk var skolens første forstander fra skolens start til 1988, hvor han startede Efterskolen Frydensberg.

Drømmen var at etablere en efterskole, hvor teenagere kunne møde Gud og i et trygge omgivelser leve og bo sammen og blive udfordret både fagligt, socialt og åndeligt. Mariager Efterskole var fra 1982 den første røgfrie efterskole i Danmark og den første efterskole, hvor man fik karakterer i bl.a. social ansvarlighed og ansvar for fælles faciliteter.

Elevtallet var dengang på 35 elever, som boede under noget andre forhold end dem, vi kender i dag. Efterhånden kom der bedre faciliteter og elevtallet voksede støt og roligt. I 1984 blev en ny idé født. Alterna blev startet som et 11. skoleår med henblik på, at elever skulle ud at rejse. Denne ordning blev efter nogle år til en selvstændig skole., I 1989 var elevtallet vokset til knap 90 elever og da der var lige så mange ansøgere på venteliste, som man optog, steg behovet for en udvidelse. Nabogården Frydensberg blev købt, og i 1989 etableredes Frydensberg som et anneks til Mariager Efterskole med ca. 50 elever. På forholdsvis få år lykkedes det Pinsekirkerne at etablere hele tre efterskoler i Mariager. Projekterne er primært båret af frivilliges engagement og en enorm generøsitet fra kirke-baglandet. I perioden 1980 – 1990 blev der hvert år på Pinsekirkernes SommerCamp indsamlet 1 million kroner – i alt 10 millioner i de 10 år. Det var ca. 500 menneskers offervilje, der rejste de 10. millioner. En fantastiske generøsitet, som skabte det økonomiske grundlag for efterskolerne i Mariager.

I 1992 blev Frydensberg en selvstændig efterskole, som Poul Kirk blev forstander for. Mariager Efterskole fik i stedet Poul Henning Krog som ny forstander. Efter nogle år blev de boligfaciliteter, som skolen rådede over, for små, og man købte nogle pavilloner, der havde været brugt ved opførelsen af Storebæltsbroen. Disse blev indkøbt til beboelse og som kontorlokaler.. Efter 10 år som forstander stoppede Poul Henning Krog og Kent Jakobsen tiltrådte herefter som ny forstander.

Dette skulle efterfølgende vise sig at blive en tid, hvor skolen for alvor kom til at opleve fornyelse. Det gjorde sig gældende med alt fra udvidelse af hallen til satsning på specialundervisning og IT. Kent valgte efterfølgende i 2005 at stoppe som forstander, for at fortsætte med at arbejde på Mariager Højskole.

Jens-Henrik Kirk blev herefter forstander på skolen og har fortsat udviklingen med at skabe nye rammer indenfor både det rent bygningsmæssige, gårdsplads anlæg, undervisning, musik og sport.

Jens-Henrik tog også initiativet til udviklingen af Akademiet, som er skolens overbygning for 9. og 10. kl. Morten Iversen var afdelingsleder for Akademiet i to år, hvorefter han overtog forstanderopgaven fra Jens Henrik, der besluttede at stoppe efter 14 år.

I de mere end 30 år skolen har eksisteret, er der sket mangt og meget. Moden har bestemt ændret…