Bestyrelsen

Her på siden får du et overblik over, hvilke personer, der sidder i bestyrelsen på Mariager efterskole, samt kontaktoplysninger til formanden og næstformanden. 

Bestyrelsen består af:

Formand: Michael Kjærgaard
Mail: 
mkj@mariager-skolerne.dk

Næstformand: Claus Bækgaard
Mail:clb@mariagerskolerne.dk

Kristina Bay

Ellen Frismodt

Maja Schrøder

Ken Due

Lars Due

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede myndige medlemmer som vælges på generalforsamlingens af skolekredsens medlemmer. Medlemmer kan vælges uden for skolekredsen medlemmer, dog skal flertallet af medlemmerne være fra skolekredsen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. 

Skolekredsen

Skolekredsen består af myndige personer som oplever en tilknytning til skolerne. De udpeges af medlemskirkerne i foreningen Mosaik. Hver kirke kan udpege to medlemmer som hver kan afgive én stemme.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen afholdes typisk om lørdagen på Mosaik Sommercamp i sommerferien, der indkaldes senest 14 dage før. Ønskes der til ændringer i vedtægter eller forslag til et punkt på dagsordenen, skal disse  være sendt til bestyrelsen inden udgangen af marts.

 

 

bestyrelsen dokumentation