Iværksætteri

Inden en astronaut sætter sig ind i en rumraket og bliver skudt afsted ud i universet, gennemgår han en intens og grundig træning. Han bliver sat ind i, hvilke udfordringer der kan dukke op, hvilke knapper der skal skrues på hvornår, og hvordan han kropsligt og mentalt klarer opgaven. På Akademiet vil du på samme måde blive klædt på til din egen fremtidige ”rumrejse” som iværksætter.  

Undervisning

Hverdagen på Iværksætteri vil være undervisning på Akademiet med både feltspecifikke fag indenfor iværksætteri samt undervisning sammen med resten af skolen. Fællesundervisningen vil særligt gå på forståelse af karakter og tro i en sekulær verden.

CASEUNDERVISNING
Elever på Iværksætteri skal som et team blive enige om en case, de ønsker at arbejde med. Det kunne for eksempel være at tage kontakt til Aalborg historiske museum og få etableret et samarbejde om at udtænke en ny strategi for museet og udvikle innovative løsninger for fremtidens museum. 

I sådan en case vil I som elever komme omkring en lang række overvejelser og emner, som har med forretningsudvikling at gøre. Der skal for eksempel tænkes i budget, PR, målgruppe og implementering.

Rejse

Vi har erfaring med, at rejserne på et efterskoleophold har en stor betydning både for fællesskabet, den individuelle karakterdannelse og elevens perspektiv på eget liv og miljø. 

Derfor vægter Akademiet rejser højt. Udover en fælles rejse for hele Akademiet skal du også på en rejse med din mentor og dit felt. 

Iværksætteri skal på en rejse, hvor du vil møde danskere, som forsøger sig som iværksætter i udlandet. 

Rejsen kommer også til at indeholde besøg hos nyopstartede firmaer og innovative arbejdsmiljøer.

Indhold

Målet med Iværksætteri er at give dig de bedste forudsætninger til at lykkes med din forretning. 

Iværksætterifeltet omhandler værktøjer til at udvikle en god forretningsplan, metoder til ideudvikling og innovation, networking, kommunikation og meget mere. 

Det vil være emner, som er aktuelle for alle typer iværksættere, uanset om du senere i livet vil være app-udvikler eller producere et nyt mirakelmiddel mod rynker. 

Undervisningen sigter således mod at give nogle generelle værktøjer til iværksætteri og forretningsudvikling.

Sideløbende med undervisningen på skolen vil iværksætteri sammen med mentoren tage på inspiration til iværksættermiljøer i nærområdet som ex. Aarhus og Aalborg. 

Dette giver et indblik i, hvordan iværksættere arbejder og samtidig en anledning til at koble sig på eksisterende netværk, som vil være gavnlig senere i din karriere. 

Samtidig vil du få mulighed for at være med på hands on opgaver sammen med din mentor eller andre iværksættere og iagttage, hvordan en hverdag spænder af.