Læring og inklusion.

Vi fokuserer på at udvikle den enkelte elevs potentiale i et trygt og inkluderende miljø. Med en afslappet atmosfære fremmer vi kreativitet, humor og aktiv deltagelse. Skolen tilbyder differentieret undervisning og ekstra støtte som lektiehjælp og dansk som andetsprog. Vi sikrer, at alle elever føler sig som kompetente deltagere og oplever faglig, personlig og social udvikling.

Læringsmetoder.

Vi fokuserer på dit potentiale. Du er unik, og ingen andre på skolen indeholder præcis det, som du kommer med. 

Derfor er vi nysgerrige efter at finde frem til, hvem du er, hvad du kan, og hvor du vil bevæge dig hen fremover.

For at lykkes med det, mener vi, det er afgørende at skabe trygge rammer, hvor du kan være dig selv og udfolde dig.

Det er vigtigt for en god undervisning, at stemningen er afslappet.

I det miljø bliver der rum til kreativitet, dumme spørgsmål, humor og fejl.

I den atmosfære er der plads til alle!

Vi tillader os at tro, du vil lære.

Vi forventer noget af dig som elev: at du møder læringsparat op til undervisningen, at du bidrager med dit perspektiv i debatter og lignende og du laver dine ting til tiden!

Vi tror på, at vores engagement og ambitioner er med til at skabe en lyst til at lære og en energi i undervisningen.

Du er på banen som elev!

Vi ønsker at komme omkring alle elever i undervisningen og udfordre dig individuelt til at komme på banen.

Derfor sidder eleverne i mindre grupper, hvilket er med til, at færre elever kan forsvinde eller gemme sig i mængden.

Eleverne bruger hinanden!

Vi ser mange muligheder i, at du som elev på efterskolen lever op og ned af din klassekammerater. Du vil opleve, at der er en naturlig motivation til at hjælpe kammeraterne med det faglige både i og udenfor undervisningen.

For rigtig mange elever er det guld værd, at der flere hverdagsaftener forekommer et tilbud om at deltage i lektiecafe af en times varighed. Her vil der være hjælp og støtte at hente hos hinanden, og ikke mindst også ved en lærer, som vil figurere omkring eleverne, der sidder og arbejder med en lektie eller en aflevering.

Undervisning af tosprogede.

Vi har lærere som er uddannede i undervisning af tosprogede, og som er i stand til at identificere andetsprogspædagogiske udfordringer i fagundervisningen, og tilrettelægge undervisning som tilgodeser flersprogede elevers fagsproglige udvikling med inddragelse af elevernes samlede sproglige ressourcer.

Inklusion.

“Inklusion er en vedvarende proces, der handler om at skabe åbne og udviklingsorienterede miljøer, hvor alle børn og unge oplever sig som aktive deltagere i fællesskabet. Målet er at alle børn og unge skal ses, anerkendes og værdsættes som de unikke personer de er, og dermed sikres faglig, personlig og social udvikling. Inkluderende miljøer kan beskrives som kontekster, hvor alle føler sig som kompetente bidragsydere.”

(Københavns Kommune)

På Mariager Efterskole sigter vi mod at skabe et inkluderende læringsmiljø, hvor alle elever føler og oplever sig som kompetente bidragsydere! Vi tilbyder niveauopdelt undervisning i udvalgte fag, samt generel faglig differentiering, der tilpasser metoder og indhold til dit faglige behov.

Mariager Efterskole tilbyder særlig støtte til elever, som har behov for ekstra faglig hjælp i form af lektiehjælp, enten individuelt eller i grupper, og ekstra støtte i undervisningen. Vi kan også tilbyde undervisning i dansk som andetsprog, som varetages af lærere med uddannelse indenfor dette.

Til de elever, som har vanskeligt ved at indgå socialt i undervisningen og i fællesskabet, udvikler vi et særligt socialpædagogisk forløb, som kan indebære særlige fysiske aktiviteter eller individuelle samtaler, hvor fokus er, at eleven får bearbejdet de problemstillinger, der skaber udfordringer i undervisningen.

Theresa Victoria
Nørholm

Inklusionsansvarlig

Har du brug for at høre mere om vores inklusionstiltag, så står Theresa klar til at vejlede dig.

Kontakt Theresa her:

Mail: tno@mariager-skolerne.dk

Mobil: +45 40531559