Undervisning.

På Akademiet forstår vi undervisning i bred forstand – altså ikke kun den traditionelle klasserumsundervisning. Det er en læringsproces, som sker i mødet med verden og andre mennesker. Derfor vægter vi også hands on læring og interaktivitet højt.

Undervisningen er opdelt
i tre centrale områder.

Talent – omhandler aktiviteter, som udvikler dine kompetencer inden for det talentfelt, du brænder for. Dette sker i små felthold og med erfarne mentorer, der har sin dagligdag i miljøet. Vores felter består af få elever på hver felt for at gøre det muligt at komme tæt på hinanden og lave diverse projekter sammen. 

Tro – omhandler den indre drivkraft og forståelsen af det dybere formål med det, du drømmer om. Målet er, at skabe nogle rammer for dig, hvor Guds ånd arbejder i dig til en indre overbevisning om det store HVORFOR. Undervisningen dækker helt fra teologi til tro i praksis. F.eks. vil din dag starte med personligt fokus, hvor du har alenetid til bl.a. at læse i din bibel og lytte til lovsang. 

Karakter – omhandler identitet, selvværd, selvbillede, arbejdsmoral og integritet. Målet er, at etablere et tillidsfuldt fællesskab, hvor du motiveres til at være sårbar og arbejde med dig selv, og forståelsen af HVEM du er skabt til at være. Du vil blive introduceret til diverse redskaber i personligt lederskab og udvikling, samt arbejde med karakterbrist og selverkendelse.

Fokustid

Fokustid er din personlige tid med Gud med bibellæsning, refleksion og måske en gå tur efterfulgt af en fælles andagt, hvor eleverne står for lovsang og skiftes til at dele nogle tanker fra bibelen og livet med Gud.

Akademiets Tid

Akademiets Tid er en kort briefing af ugens program, som hjælper eleverne med at holde overblik, holde momentum og være forberedt. Derudover har vi Livshistorier, hvor de elever, som har lyst til det, deler stort og småt fra deres opvækst og skoletid.

Lifetools

Undervisningen i Lifetools giver dig ledelsesredskaber, som kan bruges til personligt lederskab og udvikling. Vi arbejder med modellen; OP, IND, UD hvor vi ser på hvordan du kan udvikle dine relation til Gud, din forståelse af dig selv og endelig styrke dine sociale kompetencer i relation til andre.

TX3

Teenagere er omgivet af andre teenagere, medier, teknologi. Der er et konstant pres på deres tid, talent, evner og et ønske om at de skal være, kunne og gøre forskellige ting. Undervisningen i TX3 sætter skarpt på det liv en teenager lever, og hvad det egentligt kan indeholde. Med fokus på begreber som teenager, talent, tid, tendens (vaner), tasks (opgaver og motivation) og teknologi kan du se dit liv, dine evner og talenter samt din samtid i et nyt perspektiv.

Livsforvandlingsgrupper

Alle elever bliver fordelt i grupper af tre i hver. Formålet med LFG er at have et fortroligt rum, hvor der er tid til at forholde sig til både stort og småt. Konceptet er, at hver elev formulerer en række spørgsmål, som han eller hun gerne vil have de to andre i gruppen skal stille til én. Man bestemmer således selv hvor dybe og personlige spørgsmål man skal svare på.

Holistisk livsstil

Holistisk betyder helhed og vi tror på det er vigtigt at arbejde med hele mennesket. Flere og flere teenagere oplever i mere eller mindre grad stress og angst. Den mentale sundhed er vaklende grundet krav om at følge med i en udvikling, som går hurtigere og hurtigere. Med udgangspunkt i overemnerne Ånd, Sjæl og Krop undersøger vi hvilke værktøjer og metoder, der er brugbare til at skabe en balance i livet og dermed få ro og sundhed hele vejen rundt.

Idræt

Idræt foregår hovedsageligt i skolens hal og fitnesscenter. Året igennem vil vi arbejde på styrke, udholdenhed og konditionstræning krydret med evt. cirkeltræning og løbeture.

Undervisningen vil benytte sig af vægttræningsmaskiner og egen krop. Derudover vil vi også tage fat på velkendte sportsgrene som fodbold, basketball, mm.

Teologi

Teologi tager fat i centrale emner fra bibelen såsom Hvem er Jesus, De sidste tider, Skabelsen, Karismatik, Kønsidentitet mm. Det vil primært være undervisere fra Mariager Højskole, som står for Teologiundervisningen.

Bibelstudie

Du introduceres til forskellige bibelstudiemetoder, som alle har til formål at skabe forståelse, refleksion og personlige overvejelser omkring bibelens indhold, dogmer og paradigmer. Hvert bibelstudieforløb ender ud med et skriftligt produkt som bedømmes med en karakter.

Aktuel time

Efterskolelivet kan være en smule isoleret og centraliseret omkring eget liv. Det er vigtigt at du ved hvad der sker i samfundet omkring dig nationalt som internationalt. Timen vil indeholde klip fra nyheder og artikler fra ugens gang, med fokus på hvad der rører sig i samfundet. Derefter vil der være en vejledt samtale omkring hvad der sker, hvorfor og hvilken relevans det har for dig som menneske.

Identitet og tro

Hvad er identitet og hvordan hænger det at tro og håbe, sammen med ens identitet? Hvilken betydningen har mit selvbillede for hvordan jeg ser verden? Hvilken indflydelse har bibelens beretninger på mit menneskesyn og mit livssyn? Og hvilken rolle spiller min tro i alt dette? Dette er store spørgsmål som der i dette fag arbejdes med og kastes lys over ud fra bibelens kristne livs- og menneskesyn.

School hacking

Hvad skal der til for at motivere den enkelte til at udforske og tilegne sig ny viden? Hvilke læringsstile egner sig bedst til hvilke personlighedstyper? School Hacking er et fænomen, som gør op med traditionelle læringsmetoder og i stedet for tager udgangspunkt i individets nysgerrighed. I løbet af året skal du lave tre afleveringsprojekter i form af en podcast, dokumentar og tedtalk.

Skema og kalender.

Du kan hente årets skoleskema og skolekalender her.

Feltdag.

Tirsdag formiddag og hele torsdag har du feltundervisning på Akademiet. Du er sammen med elever fra dit felt og dine mentorer – enten til aktiviteter på skolen eller ude af huset. Formålet er at komme tæt på virkeligheden, knytte netværk og blive kastet ud i nogle til tider udfordrende opgaver.

Valgfag.

Når du er elev på Akademiet vil du også få glæde af de mange valgfagstilbud, der er på Mariager Efterskole. Det betyder, at der er rig mulighed for at dygtiggøre dig på eksempelvis et instrument eller udfordre dig selv i bordtennis eller basketball i vores sportshaller. 

Projektuger.

Du har tre projektuger på Akademiet.

  • En feltuge hvor du arbejder med opgaver relateret til det talentfelt, du er på.  
  • To mixuger hvor vi blander elever fra forskellige felter. Eleverne skal udvikle kreative ideer til, hvordan Akademiet kan gøre en forskel for andre organisationer.  

Faglig genopfriskning.

Akademiet afholder ikke eksamenspligtig undervisning, og du vil fordybe dig i andre emner end de traditionelle fag som dansk, matematik og engelsk. Inden du afslutter dit ophold på Akademiet, vil vi tilbyde et intensivt genopfriskningsforløb, hvor du får mulighed for at få genopfrisket, hvad du har lært i de traditionelle fag. Her vil en række lærere fra Mariager Efterskole indgå i det forløb. Dermed står du bedre rustet til din videre uddannelse.

Undervisere.

Undervisningen vil blive varetaget af Akademiets eget lærerstab, samt lærere fra Mariager Høj- og Efterskole. Derudover vil en række gæsteundervisere være koblet på Akademiet.

Daglig leder
Jimmy Klentz

Jimmy Klentz er uddannet kandidat i Kommunikation og har arbejdet med strategisk kommunikaiton i bl.a. Vestas. I fem år har han også drevet sin egen kommunikations-virksomhed, hvor Mariager Efterskole har indgået flere samarbejder med ham. Fra 2019 blev Jimmy ansat på fuldtid som daglig leder og underviser på Akademiet.

Mentorer.

Der er koblet en mentor eller et mentorteam på hvert felt, som til daglig beskæftiger sig med den pågældende branche. Det er mentorens opgave at varetage og planlægge den feltspecifikke undervisning. Mentoren vil derudover give faglig sparring og coache den enkelte på sin udvikling mod individuelle mål.

Ung-medarbejdere

Hvert felt har en ung-medarbejder (UMA), som følger eleverne tæt på. Ung-medarbejderen har typisk gået på efterskole før og har en særlig interesse og erfaring med feltet.

Thomas Carbac

Akademiet – Fodbold

Peter Senholt

Akademiet – Scenekunst

Peter Sandegaard

Akademiet – Musik

Glory Fuglsang Ku

Akademiet – Musik

Ann Mae Ræbild Sørensen

Akademiet – Underviser

Vibeke Frandsen

Akademiet – Lederskab

Louise Robinson

Akademiet – Scenekunst

Jesper Kirketerp-Møller

Akademiet – Kommunikation

Kristian Sloth

Akademiet – Iværksætteri

Sean Hill

Akademiet – Fodbold (UMA)

Thomas Corneliussen

Akademiet – Kommunikation (UMA)

Benjamin Berntsen

Akademiet – Lederskab (UMA)

Amalie Sørensen

Akademiet – Iværksætteri (UMA)