Efterskole med kristne værdier

Hvis du er på udkig efter en efterskole med kristne værdier, så er vores skole højst sandsynligvis noget for dig. Kristendommens værdier er lagt som fundamentet på skolens daglige gang, så eleverne kan opleve gudstjenester, lovsang og personlig andagt med mere. Skolens kirkebagland er Mosaik frikirkerne, hvor en stor del består af pinsekirker. 

Vi tilbyder både pladser til 9. og 10. klasser på vores skole, og det er muligt for den samme elev at tage to år i træk. I disse klassetrin er der en række fag, der er obligatoriske at have. Disse er dansk, engelsk, matematik, tysk, fysik/kemi, kristendom, idræt, historie, samfundsfag, biologi og geografi. Derudover har vi også overbygningen Akademiet, som er et tilbud efter 9. eller 10. kl. hvor eleven fordyber sig i et talent, personlig udvikling og sin forståelse af troslivet. 

Fordyb dig i kristne værdier

Formålet med vores kristne værdier på efterskolen er, at eleverne kan lære Gud at kende i deres eget tempo gennem samtaler med sin gruppelærer. lovsang til vores ugentlige gudstjenester, GOD&ME, og gennem tid til fordybelse. Vi ønsker at hjælpe vores elever med at udvikle en personlig tro på Jesus, så den ikke bygger på ens forældres tro. 

Det obligatoriske fag kristendom har på vores skole et andet fokus, end hvad man ellers ville have på en folkeskole. Vi tager i stedet mere fokus på din personlige kristne tro og det åndelige liv, mens folkeskolens undervisning rammer bredere med flere trosretninger. Målet er at skabe et undervisningsmiljø hvor vi kan debattere kristendommen og få ens eget sprog for troen. Det er ikke en betingelse at man er troende som elev på Mariager Efterskole, men det er vigtigt at man kan se sig selv være en del af de aktiviteter som behandler tro. 

Kristen værdiset

Som en af de få efterskoler tilbage i Danmark, bygger vi på det kristne menneskesyn. Her er det primære budskab, at alle mennesker er skabt af Gud, og at de er elsket præcis, som de er blevet skabt. Vi bestræber os på at møde det enkelte unge menneske, hvor de befinder sig på livets vej, og hjælpe dem godt videre. Vi ønsker at styrke deres tro på dem selv, og styrke deres viden i, at de er noget værd.


efterskole med kristne værdier