Eksamensfri 10. Klasse

I skoleåret 2023 starter vi en faglig, Eksamensfri 10. klasse. I 42 år har Mariager Efterskole kørt 10. klasse med fokus på afgangseksamen. I 2017 startede vi Akademiet. 

Tid til at gå i dybden.

I Eksamensfri 10. klasse har vi nogle friere rammer, da der ikke er et krav om at følge et pensum. Vi kan derfor gå mere i dybden og skabe nogle koblinger mellem de forskellige fag og på den måde sætte emnerne ind i et bredere perspektiv. I eksamensfri 10. klasse griber de dygtige faglærere tingene anderledes an. Du kommer til at bruge kroppen og sanserne, analysere og tænke filosofisk, og se de store linjer i historien og samfundet i dag.  

Du får et helt år, hvor vi arbejder med relevante emner og lærer noget, fordi vi har lyst! Ikke fordi det er en del af et pensum. Du lærer at tænke kritisk, interviewe, strukturere, arbejde tværfagligt og fordybe dig. Vi har stadig lige så meget dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi, men med en helt anden relevans. Vi arbejder med temaer på tværs og drager nytte af synergierne. Vi krydrer med historie, kultur og samfund, så du pludselig forstår sammenhængene. 

 

Undervisningen vil altså ikke kun have den faglige kvalitet som i den almindelige 10. klasse, men også et større fokus på relevans og motivation for eleverne i klassen.

 

I stedet for 10. klasses afgangseksamen vil du komme til vores interne prøver med udgangspunkt i årets undervisning, så du stadig får eksamenserfaring, du kan tage med videre i dit uddannelsesforløb.

Se en kort præsentation af Eksamensfri 10. Klasse

Hvad skal jeg vælge?

Eksamensfri 10. klasse er for dig, der i 9. Klasse fik et adgangsgivende snit til den ungdomsuddannelse, du vil søge ind på. Du vil inden sommerferien før du starter i 10. klasse på Mariager Efterskole få mere information og blive bedt om at tage stilling til, om du vil i vores nye Eksamensfri 10. klasse eller vores almindelige 10. klasse, hvor du har mulighed for at hæve dine eksamenskarakterer, før du starter på en ungdomsuddannelse. Hvis du er i tvivl, om du rammer et gennemsnit, der giver dig adgang til din ungdomsuddannelse, kan du vente med at beslutte dig til efter, du har fået din afgangseksamen. 

elev