En kristen efterskole

Hvis du er på udkig efter en kristen efterskole, så er Mariager højst sandsynligvis noget for dig. Kristendommens værdier er lagt som fundamentet på skolens daglige gang, så eleverne kan opleve gudstjenester, lovsang og personlig andagt med mere. Skolens udgangspunkt er den danske pinsevækkelse, da det er en af de danske pinsekirkers skoler.

Vi tilbyder både pladser til 9. og 10. klasser på vores skole, og det er muligt for den samme elev at tage to år i træk. I disse klassetrin er der en række fag, der er obligatoriske at have. Disse er dansk, engelsk, matematik, tysk, fysik/kemi, kristendom, idræt, historie, samfundsfag, biologi og geografi.

Lær gud at kende

Formålet med det kristne fundament på efterskolen er, at eleverne kan lære gud at kende i deres eget tempo med fordybelse. Efter et år her, vil eleven hermed vil være udrustet til at tjene i arbejdet ved en lokal kirke. Vi ønsker at hjælpe vores elever med at udvikle social ansvarlighed, og generelt udvikle deres sociale evner. Fra skolen vil den unge så få en række redskaber, der vil gøre dem i stand til bedre at yde næstekærlighed.

Det obligatoriske fag kristendom har på vores skole et andet fokus end hvad man ellers ville have på en folkeskole. Vi tager i stedet mere fokus på din personlige kristne tro og det åndelige liv, mens folkeskolens undervisning rammer bredere med flere trosretninger. Som efterskole har vi også mulighed for at optimere indholdet i de forskellige fag, hvilket gør det muligt at tilbyde flere lektioner i dansk, engelsk og matematik.

Kristen værdiset

Som en af de få efterskoler tilbage i Danmark, bygger vi på det kristne menneskesyn. Her det primære budskab, at alle mennesker er skab af Gud, og at de er elsket præcis som de er blevet skabt. Vi bestræber os på at møde det enkelte unge menneske, hvor de befinder sig på livets vej, og hjælpe dem godt videre. Vi ønsker at styrke deres tro på dem selv, og styrke deres viden i, at de er noget værd.

Når du er færdig med din 10. klasse på Mariager kan du vælge at bygge ovenpå med Akademiet. Dette er en mulighed til de elever, der ønsker at arbejde videre med sine Gudsgivne talenter.

kristen efterskole