Verdensvendt 10.

Tid til at gå i dybden.

I Verdensvendt 10. vender vi fokus fra “bogen” og ud på verden. Målet er at koble undervisningen op på en konkret kontekst i samfundet, så vi forstår, hvorfor det er relevant viden. Vi har nogle friere rammer, da der ikke er et krav om at følge et pensum. Vi kan derfor gå mere i dybden og skabe nogle koblinger mellem de forskellige fag og på den måde sætte emnerne ind i et bredere perspektiv. I Verdensvendt 10. griber de dygtige faglærere tingene anderledes an. Du kommer til at bruge kroppen og sanserne, analysere og tænke filosofisk, og se de store linjer i historien og samfundet i dag.  

Du får et helt år, hvor vi arbejder med relevante emner og lærer noget, fordi vi har lyst! Ikke fordi det er en del af et pensum. Du lærer at tænke kritisk, interviewe, strukturere, arbejde tværfagligt og fordybe dig. Vi har stadig lige så meget dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi, men med en helt anden relevans. Vi arbejder med temaer på tværs og drager nytte af synergierne. Vi krydrer med historie, kultur og samfund, så du pludselig forstår sammenhængene. 

Undervisningen vil altså ikke kun have den faglige kvalitet som i den almindelige 10. klasse, men også et større fokus på relevans og motivation for eleverne i klassen.

Du vil stadig være en del af vores tre 10. Klassesspor EXPLORE, CHALLENGE eller MOVE.

I stedet for 10. klasses afgangseksamen vil du komme til vores interne prøver med udgangspunkt i årets undervisning, så du stadig får eksamenserfaring, du kan tage med videre i dit uddannelsesforløb.

Tilmeld dig Mariager Efterskoles Verdensvendt 10. her.

Se en kort præsentation af Verdensvendt 10.

Se hele præsentationen af Mariager Efterskole her.

Hvad skal jeg vælge?

Verdensvendt 10. er for dig, der i 9. klasse fik et adgangsgivende snit til den ungdomsuddannelse, du vil søge ind på. Du vil inden sommerferien, før du starter i 10. klasse på Mariager Efterskole, få mere information og blive bedt om at tage stilling til, om du vil i Verdensvendt 10. eller vores almindelige 10. klasse, hvor du har mulighed for at hæve dine eksamenskarakterer, før du starter på en ungdomsuddannelse. Hvis du er i tvivl, om du rammer et gennemsnit, der giver dig adgang til din ungdomsuddannelse, kan du vente med at beslutte dig til efter, du har fået din afgangseksamen.